Järnvägsgatan 24

872 35 Kramfors

}

Öppet

Dygnet runt

Kontakta oss

info@kramforsstadsgym.se

Järnvägsgatan 24

872 35 Kramfors

}

Öppet

Dygnet runt

Kontakta oss

073-0536366

Avtalsvillkor Dopingpolicy

Ordningsregler

 • Endast EN person åt gången i slussen även på väg ut!
 • Träning sker på egen risk.
 • Endast tränande med giltigt träningskort äger tillträde till lokalen.
 • Om utlåning av passerkort sker till annan person utan överenskommelse med Kramforsstadsgym, utgår det en avgift. Träningskortet kommer vara spärrat tills avgiften är betald, medlemmen har inte rätt att kräva ersättning.
 • Oansvarig eller vårdslös användning kan komma att innebära ersättningskrav.
 • Åldersgräns 15 år, målmans underskrift krävs av minderårig. För kund under 15 år krävs att denne tränar med vårdnadshavare.
 • Lokalen är endast avsedd för träning.
 • Användande, innehav eller försäljning av dopingpreparat samt nekande till att lämna dopingprov medför återtagande av träningskort.
 • Kramforstadsgym ansvarar ej för material som kvarlämnats av tränande.
 • Träna alltid i rena kläder och skor som är lämpade för inomhusträning. Av hygieniska skäl skall man ha linne eller tröja på sig och inte träna barfota.
 • Efter användning, rätt redskap på rätt plats. Alla är inte lika stark som du!
 • Lämna aldrig vikter på skivstänger eller maskiner.
 • Anmäl genast om något gått sönder, försvunnit eller utsatts för skadegörelse.
 • Vid upprepade förseelser mot ordningsreglerna har Kramforsstadsgym rätt att återta träningskort.
 • Otillbörligt utnyttjande av lokalen kan leda till rättsliga åtgärder.
 • Ta hänsyn till dina medtränande.
 • Lämna inte kläder el dylikt kvar, klädskåpen får inte heller abonneras (vid missbruk klipps låsen).
 • Force majeure mm. Kramforsstadsgym förbehåller sig rätten att kunna stänga ner hela eller delar av en anläggning för service och reparation. Kramforsstadsgym har rätt att hålla anläggningen stängd om stängningen beror på ett hinder utanför gymmets kontroll som gymmet inte skäligen kunde ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder gymmet inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Anledningen till detta kan tex vara naturkatastrofer, ändrad lagstiftning, konjunktursvängningar, smittspridning el liknande. Detta utan att medlemmen har rätt att kräva ersättning.

Avtalsregler gällande autogiro

 • Avtalet gäller enligt avtalad tid. Efter bindningstiden löper avtalet vidare tills medlemmen avslutar avtalet. Avslut av autogiro skall ske via mejl. Du erhåller alltid en bekräftelse av uppsägningen. Uppsägningen är godkänd först när en bekräftelse erhållits.(3 månaders uppsägningstid helakalendermånader)
 • Summan som dras via autogirot är enligt överenskommen månadskostnad.
 • Medlemmen skall tillse att täckning finns på angivet konto vid dragningstillfället.
 • Saknas täckning vid dragningstillfället försöker bankgirot dra även de tre närmaste vardagarna.
 • Om dragning ej kan ske via autogiro faktureras kunden månadsavgiften samt en administrativ avgift.
 • Om fakturan ej betalas inom angiven förfallodag spärras träningskortet tills kunden betalat sin skuld. Kommande dragningar enligt avtal kommer att dras även om kortet är spärrat. 
 • Om kunden avslutar medgivandet eller tar bort betalningsuppdraget faktureras dragningen samt en administrativ avgift.

Uppsägningen måste skriftligen vara oss tillhanda senast 5 arbetsdagar innan månadskiftet för att stoppa nästkommande månadsdragning, finns skrivet avtal angående äldre abonnemang gäller det. Uppsägningen sker till info@kramforsstadsgym.se eller ring angivna nummer på hemsidan.

Distansavtal, köp via webbutik

 • När du ingår ett distansavtal, m.a.o. köper via vår webbutik, så har du en ångerfrist om 14 dagar.
 • Om du har tagit tjänsten i bruk så faller denna ångerrätt eller så sker en avräkning för den del som nyttjas.
 • Om du vill ångra köpet kontaktar du oss via mejl på info@kramforsstadsgym.se Där anger du namn , personnummer, mobilnummer och vilken tjänst du önskar ångra.  Du kommer efter detta bli kontaktad gällande återbetalning. Det går även bra att använda standardformuläret på konsumentverket.se
 • Återbetalning sker inom 30 dagar till det bankkonto du önskar.
 • Vi ska försöka lösa alla eventuella tvister med dig som medlem i godo. Om vi inte kan hitta en ömsesidigt fördelaktig lösning kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden, förutsatt att nämnden kan pröva tvisten. Du har ändå rätt att ta tvisten till en ordinär domstol.
 • Vill du reklamera tjänsten av någon anledning är det viktigt att vi får reda på vad som hänt. fyll i formuläret på följande sida så kan vi hjälpa dig. Reklamation

Dopingpolicy

På Kramforsstadssgym har vi en 100% nolltolerans mot doping. Vi tar kraftigt avstånd från doping och accepterar inte användande av dopingklassade preparat bland medarbetare eller medlemmar.

Vid misstanke om missbruk eller försäljning av förbjudna preparat förbehåller vi oss rätten att omedelbart stänga av personen från vår anläggning.

Vi välkomnar alla, oavsett vilket motiv man har att träna. Men vi säger nej till den som vill använda sig av otillåtna dopingpreparat.

Dopingkontroll

Som medlem hos Kramforsstadssgym kan du bli utvald till dopingkontroll. Vill du veta hur en dopingkontroll går till och dina rättigheter och skyldigheter i samband med detta, har Riksidrottsförbundet tagit fram en folder och en film som vi rekommenderar att du läser/ser på RF:s hemsida.

Varför är vi emot all Doping

Det är farligt att dopa sig. Förutom problem med att tappa hår, få bristningar i huden, eller humörsvängningar så finns det även kroppsmässiga biverkningar som kan stanna kvar även när du slutat med dopingen. Det kan även komma biverkningar långt efter att du slutat använda preparat. 

Det är olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till två års fängelse.

Om du känner någon som dopar sig är det viktigt att personen får hjälp med att sluta med dopingen. Ser du eller hör du något kontakta oss på info@kramforsstadsgym.se

ingen "anslutningsavgift"

Det ska inte kosta extra bara för att ni vill börja träna hos oss!

Adress

Kramforsstadsgym
Järnvägsgatan 24
872 35 Kramfors
org.nr.: 556958-6232
Kramfors stadshotell  AB

v

Telefon

Philip 073-0536366
Micke 070-3703474

E-post

info@kramforsstadsgym.se

}

Öppettider?

Träna dygnet runt. Du som medlem kommer enkelt in i lokalen när du än vill.